Project Description

Výstup na Ostražicu

Strávením voľných chvíľ je aj výstup na Nižnanský kopec Ostražica,  ktorého nadmorská výška je 767 m.n.m. Ostražica nám predstavuje stopy pravekého osídlenia, ktoré zanechal človek. Stálo tu praveké opevnené haltštátské sídlisko, ktorého vek sa odhaduje približne na 2300 rokov. V mladšej dobe bronzovej boli okolo sídliska postavené malé drevené chatrče, hradisko Ostražica malo vlastnú stráž, ktorá chránila poklady pred okolitými osídleniami, ktoré často napádali hradisko. Dnes sa zo sídliska uchovalo veľmi málo pamiatok, v okolí hradiska sa našli keramické nádoby, železný švalec a tkáčske závažia. Z toho mála čo sa zachovalo do dnes, stojí neveľký múr.

Tento kopec navštevuje mnoho turistov z okolitých miest a dedín. Pred 2 rokmi obec Nižná dala zrekonštruovať dvojkríž, ktorý sa vyníma nad celým okolím. Keď padne tma, dvojkríž začne svietiť, aby nám pripomínal pamiatku osídlenia, ale hlavne to, aby sme nezabúdali že nám v žilách koluje slovenská krv. My členovia a sympatizanti Slovenskej Pospolitosti sme boli vyjadriť úctu dvojkrížu a nádhernej oravskej okolitej krajine. Cestou späť sme si užili dlhý beh zasnežením kopcom. Bol to pekný deň a my členovia MO SP Orava budeme naďalej udržiavať slovenské dvojkríže v dobrom stave, aby tu pevne stáli po celé generácie.

Zdroj: https://pospolitost.wordpress.com/2013/12/02/vystup-na-vrch-ostrazica-orava/

Fotografia: http://snaturou2000.sk/spravodajca/ostrazica